Live
9Loser of 8Loser of 875Loser of 3Loser of 3Loser of 2Loser of 26Loser of 4Loser of 4Loser of 1Loser of 111Loser of 10 (if necessary)Loser of 10 (if necessary)10Winner of Losers BracketWinner of Losers Bracket84Azure2Azure3RobbieFox111RobbieFox112Lil Majin3Lil MajinNo-E6No-E1Shinblade4ShinbladeZillo5ZilloRound 1Round 2SemifinalsFinalsLosers Round 1Losers Round 2Losers Round 3
Loser of 8
Loser of 3
Loser of 2
Loser of 4
Loser of 1
Loser of 10 (if necessary)
Winner of Losers Bracket
Azure
RobbieFox11
Lil Majin
No-E
Shinblade
Zillo